Posiadamy urządzenie do analizy składu stali SPECTROTEST, które jest jednym z najnowocześniejszych urządzeń optycznych tego typu. Urządzenie jest zoptymalizowane do użytku mobilnego. Analizator zbudowano za pomocą komponentów przy pomocy metody elementów skończonych. Rezultatem jest system optyczny, który jest wyjątkowo stabilny w odniesieniu do zmian temperatury. Zastrzeżona konstrukcja optyczna, z wykorzystaniem wielu detektorów CCD, idealnie pasuje do zadania analitycznego. Pełna analiza trwa około 10 sekund i obejmuje wszystkie gatunki stali. Raport zawiera szczegóły stężeń, jak również precyzyjne dane odnośnie gatunku stali. Urządzenie może być używane do analizy materiału, jak również do szybkiej identyfikacji gatunku w trybie łukowym (metoda bezinwazyjna, niepotrzeba odcinać próbki materiału). SPECTROTEST oferuje kompleksowy zestaw adapterów do próbek o różnych wymiarach geometrycznych, a także oprogramowanie do zarządzania danymi, transmisją danych oraz oceny danych statystycznych.