API 7-1 - 2020.jpg

Audyt API w Warsztatach Mechanicznych w Pile

W  Warsztatach Mechanicznych w Pile odbył się audyt American Petroleum Institute (API), który został przeprowadzony w celu odnowienia posiadanych uprawnień API 7-1, API 7-2, API Q1, dotyczących kolejno: wykonywania gwintów dłużycy wiertniczej i łączników wiertniczych oraz systemu zarządzania jakością. Warsztaty Mechaniczne ubiegały się także o zdobycie monogramu  API 6A umożliwiającego wykonywanie certyfikowanych łączników i adapterów kołnierzowych oraz kryz testowych i zaślepiających na poziomie PSL 3 do maksymalnego ciśnienia 15 000 PSI.

Podczas 4-dniowego audytu zostały zweryfikowane wszystkie obszary podlegające certyfikacji API. Dzięki zaangażowaniu poszczególnych zespołów:

- Konstrukcyjno-Technologicznego, który przygotował dokumentację potrzebną do wykonania  prototypu łącznika kołnierzowego wraz z obliczeniami wskaźnika bezpieczeństwa na podstawie analizy komputerowej MES, rysunków wykonawczych oraz procesu technologicznego,

- Przygotowania Produkcji, który zajął się doborem certyfikowanych materiałów oraz ich zakupem, zadbał o sprawne przeprowadzenie procesu produkcyjnego, oraz kompletacją niezbędnych dokumentów,

- oraz Kontroli Jakości, który przeprowadził prawidłowo kontrolę wymogów pomiarowo jakościowych,

Warsztaty Mechaniczne w Pile przeszły pozytywnie audyt API Q1, API 7-1, API 7-2 oraz audyt rozszerzający certyfikację o API 6A. Uprawnienia API 6A dają tym samym Warsztatom Mechanicznym w Pile możliwość produkcji łączników i adapterów kołnierzowych oraz kryz testowych i zaślepiających, które będą posiadały monogram API akceptowany na całym świecie.