Grant Prideco - licencja, mapa.JPG

Nadanie licencji GRANT PRIDECO dla Warsztatów Mechanicznych Exalo w Pile

Jeden z operatorów wiercących otwory poszukiwawcze za ropą i gazem ziemnym w Polsce zakupił dwa zestawy nowego przewodu wiertniczego. Był to przewód o średnicy 5 ½ ‘’ i 4’’ z nowoczesnymi połączeniami gwintowanymi z dwoma czołami oporowymi. Połączenia takie nie są ujęte w standardzie  API 7-2 na wykonywanie których Warsztat Mechaniczny Exalo w Pile posiada licencję. W związku z tym zwrócono się do producenta przedmiotowego przewodu, firmy National Oilwell Varco,  o przedstawienie  wymagań stawianych producentom połączeń gwintowych z dwoma czołami oporowymi.

W odpowiedzi uzyskano informacje o toku postępowania w celu nadania licencji producentom gwintów typu Grant Prideco z dwoma czołami oporowymi. Warsztaty Mechaniczne Exalo w Pile zaakceptowały przedstawione warunki i rozpoczął się proces certyfikacji.

Proces ten składał się z kilku etapów:

  1. Kontrola funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg standardu API Q1 przeprowadzona przez inspektora firmy National,
  2. Wykonanie próbnych łączników typu mufa x czop z gwintem 5 ½ ‘’FH EIS,
  3. Wykonanie próbnych łączników typu mufa x czop z gwintem VX 39,
  4. Wykonanie próbnych elementów stalowych z powłoką fosforanowaną.

Poszczególne etapy  zostały zrealizowane pomyślnie i cały proces został zakończony z sukcesem, pozwalając Warsztatom Mechanicznym Exalo w Pile, jako jedynemu zakładowi w Polsce na wykonywanie gwintów Grant Prideco klasy premium dla rodzajów Grant Prideco EIS oraz Express (VX).

Połączenia Grant Prideco z dwoma czołami oporowymi oraz EIS są wysokojakościowymi połączeniami dla rur wiertniczych o rozmiarach 2 3/8” do 6 5/8”. Oba rodzaje połączeń oferują alternatywę dla standardowych połączeń API, tam gdzie wymaga się wyższych momentów obrotowych oraz możliwego zużycia. Są to sprawdzone połączenia, które zapewniają zwiększona odporność na skręcanie, tolerują większe zużycie złącza narzędzia niż standardowe połączenia API.

Zalety połączeń Grant Prideco:

1. Poprawiona zdolność przenoszenia momentu obrotowego:

Połączenia te zapewniają od 20% do 50% moment obrotowy w porównaniu do połączeń API tej samej wielkości. Ta dodatkowa wytrzymałość zapewnia wymagany moment obrotowy do wiercenia na dużych głębokościach lub w bardziej wymagających warunkach.

2. Wydłużony limit zużycia:

Połączenia GPDS oraz EIS znacznie wydłużają żywotność połączenia, tolerując większe zużycie wewnętrzne ze względu na jego zwiększoną zdolność skręcania.

3. Wymienność:

Połączenia będą skręcalne z połączeniami API zgodnie z kartą charakterystyki. Należy przy tym zaznaczyć iż w przypadku ze skręceniem z gwintem API, właściwości będą ograniczone do właściwości gwintu API.

4. Smukły profil i zwiększona hydraulika.

Zwiększona wytrzymałość na skręcanie połączenia GPDS i EIS umożliwia optymalizację wymiarów złącza narzędziowego, bardziej odpowiednią dla wytrzymałości na skręcanie korpusu rury. Oba połączenia można skonfigurować z mniejszą średnicą zewnętrzna i większą wewnętrzną w porównaniu do standardów API. Przyczynia się to do poprawy wydajności hydraulicznej.