20190716_095413.jpg

Ćwiczenia P.POŻ - Zakład Utrzymania Ruchu Exalo Piła

W dniu 16.07.2019 roku zgodnie z uzgodnieniami oraz powiadomieniem Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Prezesa Firmy Exalo DrillinG S.A Pana Stanisława Niedbalca zostało przeprowadzone na terenie Zakładu Utrzymania Ruchu w Pile praktyczne sprawdzenie organizacji, warunków ewakuacji w tym ćwiczenia taktyczno – bojowe PSP (Jednostka Ratownicza nr 2 w Pile) połączone      z pokazem bezpiecznego, praktycznego gaszenia pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu przeciwpożarowego przez pracowników warsztatu.

 

Celem nadrzędnym było sprawdzenie oraz doskonalenie umiejętności działania pracowników ZUR Piła w pomieszczeniach warsztatowych w czasie powstania pożaru. Podczas alarmu ogłoszonego o godzinie 9.38 była sprawdzona skuteczność działania pracowników, ich umiejętności użycia podręcznego sprzętu p.poż. i zabezpieczeń p.poż. stosowanych na obiekcie.

 

Głównym celem ćwiczeń dla PSP w Pile było doskonalenie współdziałania zastępów JRG podczas zdarzeń z udziałem butli z acetylenem    i propan - butanem, sprawdzenie czasu dojazdu oraz możliwości dotarcia do obiektów ZUR Exalo Piła sił i środków na okoliczność prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych. Ponadto zostały przećwiczone umiejętności postępowania ratowników podczas akcji ratowniczo - gaśniczej w pomieszczeniach warsztatowych.