Crown Block.JPG

Certyfikacja urządzenia National 110 UE RIG 311

Dywizja Techniczna zakończyła proces certyfikacji urządzenia Rig 311 - National 110 UE przeprowadzanego na Warsztatach Mechanicznych ZUR Exalo w Pile przy udziale inspektorów nadzorujących z firmy Drillmec.

Prace warsztatowe zakończono z końcem roku 2019, po czym przystąpiono do finalizowania dokumentacji i otrzymano certyfikaty potwierdzające wykonanie przeglądów zgodnie ze standardami norm API.

 

Certyfikacją objęte były następujące podzespoły urządzenia:

- maszt i podbudowa wg IV kategorii API 4G – certyfikacja na 10 lat

- wielokrążek górny wg IV kategorii API 8B – certyfikacja na 5 lat

- głowica płuczkowa wg IV kategorii API 8B – certyfikacja na 5 lat

- kotwica martwego końca liny wg IV kategorii API 8B – certyfikacja na 5 lat

- wyciąg wiertniczy wg IV kategorii API 7L – certyfikacja na 5 lat

- stół wiertniczy wg IV kategorii API 7L – certyfikacja na 5 lat

 

Certyfikacja urządzenia National 110 UE umożliwi na kolejne lata bezpieczną pracę przy utrzymaniu wysokich standardów usług wiertniczych.